Email: office@bfplegal.pl tel. +48 22 821 71 20
Prawo energetyczne
Prawo energetyczne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W szczególności proponujemy Państwu świadczenie usług w zakresie prawa energetycznego obejmujących:

 1. Wsparcie w procesie ubiegania się przez przedsiębiorstwo energetyczne o udzielenie lub zmianę wymaganych koncesji lub zezwoleń na prowadzenie reglamentowanej działalności gospodarczej lub przedłużenie innych decyzji niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego, m. in. decyzji zwalniających z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw lub decyzji zwalniających z obowiązku utrzymywania zabezpieczeń wymaganych przepisami prawa.
 2. Przygotowywanie i opiniowanie generalnych umów dystrybucji energii elektrycznej, umów sprzedaży energii elektrycznej, kompleksowych umów dostarczania energii elektrycznej, zarówno gdy odbiorcą jest klient komercyjny, jak i gdy odbiorcą jest konsument, a także innych umów, porozumień lub opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstw energetycznych.
 3. Przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży, dostawy lub dystrybucji innych źródeł energii (gaz płynny LPG, gaz ziemny LNG).
 4. Przygotowywanie i opiniowanie regulaminów świadczenia przez przedsiębiorstwa energetyczne usług drogą elektroniczną, jak również regulaminów sklepów internetowych.
 5. Przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z budową instalacji energetycznych na rzecz klientów przedsiębiorstwa energetycznego (instalacje zbiornikowe LPG i LNG, instalacje odnawialnych źródeł energii, instalacje pomp ciepła).
 6. Opiniowanie umów zawieranych przez przedsiębiorstwa energetyczne lub stosowanych przez nie regulaminów pod kątem obecności w nich klauzul niedozwolonych oraz proponowanie rozwiązań alternatywnych w tym zakresie, jak również opiniowanie tych dokumentów pod kątem innych przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorcy względem konsumenta.
 7. Reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, w szczególności w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, UDT, UOKIK oraz w innych postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.
 8. Udział w procedurach reklamacyjnych inicjowanych przez klientów przedsiębiorstw energetycznych poprzez udzielanie wsparcia w przygotowaniu merytorycznej odpowiedzi na zgłaszane reklamacje.
 9. Przygotowywanie i opiniowanie porozumień z przedsiębiorcami działającymi na wyższym lub niższym szczeblu obrotu lub dystrybucji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień antymonopolowych.
 10. Doradztwo w sprawie prawnych aspektów procesu budowlanego polegającego na budowie infrastruktury i instalacji o charakterze energetycznym.
 11. Doradztwo w sprawach związanych z dozorem technicznym urządzeń podlegających dozorowi wykonywanemu przez jednostki dozoru technicznego.
 12. Doradztwo związane z przewozem towarów niebezpiecznych oraz opiniowanie i przygotowywanie umów o świadczenie usług transportowych.
 13. Wsparcie w realizacji obowiązków przedsiębiorstw energetycznych związanych z ochroną środowiska i ochroną przeciwpożarową.
 14. Doradztwo związane z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie energetycznym.
 15. Doradztwo i reprezentacja związana z ochroną własności intelektualnej przedsiębiorstwa energetycznego, w szczególności w sprawach naruszenia praw wyłącznych do znaków towarowych przedsiębiorstw energetycznych.
 16. Doradztwo w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji praktykowanej przez osoby trzecie na szkodę przedsiębiorstwa energetycznego oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa energetycznego w tych sprawach.
 17. Opiniowanie i proponowanie zmian do wewnętrznych procedur stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne.
 18. Doradztwo związane z możliwością uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne lub jego klientów dofinansowania na budowę infrastruktury lub instalacji energetycznej.
 19. Sporządzanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę przedsiębiorstwa energetycznego oraz reprezentowanie przedsiębiorstwa energetycznego przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.
 20. Śledzenie bieżących i planowanych zmian prawnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych.
 21. Doradztwo w sprawach związanych z występowaniem przez przedsiębiorstwo energetyczne w przetargach mających na celu udzielenie zamówienia publicznego.
 22. Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń.

Specjalizacje

Doradzamy swoim Klientom w zakresie wielu dziedzin prawa, gdyż dysponujemy zespołem prawników mogących wspólnie obsłużyć każdy proces gospodarczy i sądowy. Specjalizujemy się w obsłudze biznesu, a także poprzez prawnikadlarodziny prowadzimy sprawy osób fizycznych współpracując z zaprzyjaźnionymi prawnikami, specjalistami w swoich branżach. Obszar praktyki w szczególności obejmuje:

Pliki do pobrania

ikona

Lorem ipsum

Pobierz
ikona

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Pobierz
ikona

Lorem ipsum

Pobierz
ikona

Lorem ipsum

Pobierz
ikona

Lorem ipsum

Pobierz

Dodatkowo do zakresu naszych kompetencji należą:

Tworzenie dokumentów: umów, compliance, regulaminów.

Kancelaria przygotowuje i negocjuje (w tym w j. angielskim) wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Tworzymy wzorce dokumentów, regulaminy, akty prawa wewnętrznego, procedury, które ułatwiają pracę oraz podnoszą kulturę organizacyjną firmy. Biorąc pod uwagę specyfikę danego przedsiębiorcy opracowujemy schematy i klauzule.

Reprezentacja przed organami państwowymi i sądami

Prowadzimy kompleksową obsługę prawniczą postępowań sądowych, administracyjnych i wszystkich innych, w których pomoc prawnika jest niezbędna. Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu możemy poszczycić się dużą skutecznością w wygrywaniu spraw, która przekłada się na wynik finansowy Klienta.

Negocjacje kontraktów

W imieniu Klientów negocjujemy kontrakty, porozumienia, ugody. Opiniujemy i weryfikujemy kontrakty pod kątem ryzyk prawniczych oraz innowacyjnych praw. Przygotowujemy dokumentację cen transferowych.

Biznes consulting

Kancelaria świadczy usługi aktywnego wsparcia prawniczego dla firm, korporacji i innych podmiotów, takich jak fundacje rodzinne, stowarzyszenia. Klient Kancelarii zawsze może skonsultować daną decyzję biznesową pod kątem przepisów prawa. Reprezentujemy Klientów przy zawieraniu kontraktów, a szacując ryzyko prawnicze aktywnie wspieramy naszych Klientów przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Analizujemy rozwiązania biznesowe pod kątem przepisów prawa polskiego i międzynarodowego.

Alerty o zmieniających się przepisach

Na bieżąco informujemy Klientów o zmieniających się przepisach prawa mających wpływ na ich biznes.

Szkolenia

W ramach wynagrodzenia za obsługę prawniczą szkolimy działy naszych Klientów z zakresu użytecznej wiedzy o prawie. Pozwala to realnie zaoszczędzić pracownikom czas, zmniejszyć liczbę zatrudnienia i zwiększyć kompetencje pracowników o konkretne umiejętności.

Audyty prawnicze

Prowadzimy audyty przedsiębiorców przed nabyciem, np. z zakresu prawa konkurencji, RODO.

Bieżące doradztwo prawnicze

Biorąc pod uwagę przepisy prawa podatkowego i wszystkie ryzyka związane z danym przedsięwzięciem doradzamy przy wyborze formy działalności. Pracownicy lub Klienci mogą zwrócić się do nas o zaopiniowanie każdego problemu zawierającego element prawniczy, który spotykają w swojej codziennej pracy.

Proponujemy elastyczne formy rozliczeń

W celu bezpłatnej wyceny usługi i prezentacji naszych osiągnięć, skontaktuj się z nami.

Wyświetl więcej

Skontaktuj się z nami

Doradzamy swoim Klientom w zakresie wielu dziedzin prawa, gdyż dysponujemy zespołem prawników mogących wspólnie obsłużyć każdy proces gospodarczy. Specjalizujemy się w obsłudze biznesu, ale jeśli jesteś osobą fizyczną i masz problem prawniczy skontaktuj się tutaj.

Postaramy się pomóc i ewentualnie przekierować Twoją sprawę do godnych polecenia partnerów.

Kancelaria Radców Prawnych
Baurska Faliszewski i Partnerzy
Ul. Mickiewicza 9 lok. 31
01-517 Warszawa

Wypełnij formularz

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Baurska Faliszewski i Partnerzy z siedzibą w Warszawie ( 01-517) przy ul. Mickiewicza 9 lok. 31. Dane osobowe osób z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

  Rozwiń

  Kancelaria Radców Prawnych
  Baurska Faliszewski i Partnerzy
  Ul. Mickiewicza 9 lok. 31
  01-517 Warszawa

  Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania strony oraz w innych celach, tj. reklamowych, statystycznych i w celu dostosowania naszej strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików odbywa się zgodnie z ustawieniami przeglądarki - możesz je w każdej chwili zmienić. Więcej informacji w polityce prywatności. View more
  Zaakceptuj